Pegawai Pemasaran I Timur
TIMUR

ROMPIN & KARAK, PAHANG

Zainal Abidin Bin Said - 012 9666059
Ahmad Fahmy Bin Jusoh - 018 9158599
Bahari Bin Abu Bakar - 011 61006554

Mohd Fouzi Bin Abd Rahman - 019 7369392
Sharifah Maznah Binti Tuan Dalam - 019 8323805
Ruqiah Binti Sukardi - 013 6842237

Najwa Binti Mohd Yassin - 017 9700912
Nor Zafalini Binti Ghazali - 019 9528379
Sudin Bin Omar - 012 7460150

Syed Nuriel Hakim Bin Syed Alwi - 019 6536071
Hj Zainol Abidin @ Ab Hamid Abdullah - 013 9221868

KOTA BHARU, KELANTAN

Hj Ilias Bin Md Nor - 012 9867881
Dr Razali Hamzah - 019 9926666
Noridzwan Bin Abu Bakar - 012 9695910

Hj Zulkiflee Bin Mohamed - 010 9051178
Mohamad Bin Awang - 012 9219112

Nor Nadiah Binti Mohd Rosli - 019 9866933
Muhamad Yatim Bin Daud - 012 9837035

KETEREH & MACHANG, KELANTAN

Syahrul Azlan Bin Abdullah - 014 8406482
Wan Mohamed Asyraf Bin wan Mahmood - 018 7624421
Siti Salawani Binti Jusoh - 011 10873156

Ahmad Quhar-ruddin Bin Muhammad - 019 2834215
Wan Ruhani Binti Wan Hussain - 012 9570720loading

Terima kasih kerana memilih Andalusia Travel & Tours Sdn Bhd

Sila tunggu sementara kami memuatkan