Umrah Cuti Sekolah| MAS Madinah
  Tarikh Penerbangan Bil. Hari Sektor Penerbangan Testt

Hotel Makkah

Testt
Testt

Hotel Madinah

Testt  
Jenis tempat duduk Bilik ber 5 Bilik Ber 4 Bilik Ber 3 Bilik Ber 2
21/11/2020 - 02/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Ekonomi -Tiada-
RM7,790
RM8,290
RM8,790
21/11/2020 - 02/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Perniagaan -Tiada-
RM8,790
RM9,290
RM9,790
21/11/2020 - 02/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Pertama -Tiada- -Tiada- -Tiada- -Tiada-
21/11/2020 - 02/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Ekonomi
RM7,990
RM8,490
RM8,990
RM9,490
21/11/2020 - 02/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Perniagaan
RM8,990
RM9,490
RM9,990
RM10,490
21/11/2020 - 02/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Pertama
RM9,990
RM10,490
RM10,990
RM11,490
21/11/2020 - 02/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Ekonomi
RM8,190
RM8,690
RM9,190
RM9,690
21/11/2020 - 02/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Perniagaan
RM9,190
RM9,690
RM10,190
RM10,690
21/11/2020 - 02/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Pertama -Tiada-
RM10,690
RM11,190
RM11,690
23/11/2020 - 04/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Ekonomi -Tiada-
RM7,790
RM8,290
RM8,790
23/11/2020 - 04/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Perniagaan -Tiada-
RM8,790
RM9,290
RM9,790
23/11/2020 - 04/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Pertama -Tiada-
RM9,790
RM10,290
RM10,790
23/11/2020 - 04/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Ekonomi
RM7,990
RM8,490
RM8,990
RM9,490
23/11/2020 - 04/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Perniagaan
RM8,990
RM9,490
RM9,990
RM10,490
23/11/2020 - 04/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Pertama
RM9,990
RM10,490
RM10,990
RM11,490
23/11/2020 - 04/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Ekonomi
RM8,190
RM8,690
RM9,190
RM9,690
23/11/2020 - 04/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Perniagaan
RM9,190
RM9,690
RM10,190
RM10,690
23/11/2020 - 04/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Pertama
RM10,190
RM10,690
RM11,190
RM11,690
25/11/2020 - 06/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Ekonomi -Tiada-
RM7,790
RM8,290
RM8,790
25/11/2020 - 06/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Perniagaan -Tiada-
RM8,790
RM9,290
RM9,790
25/11/2020 - 06/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Pertama -Tiada-
RM9,790
RM10,290
RM10,790
25/11/2020 - 06/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Ekonomi -Tiada-
RM8,490
RM8,990
RM9,490
25/11/2020 - 06/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Perniagaan -Tiada-
RM9,490
RM9,990
RM10,490
25/11/2020 - 06/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Pertama
RM9,990
RM10,490
RM10,990
RM11,490
25/11/2020 - 06/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Ekonomi
RM8,190
RM8,690
RM9,190
RM9,690
25/11/2020 - 06/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Perniagaan
RM9,190
RM9,690
RM10,190
RM10,690
25/11/2020 - 06/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Pertama
RM10,190
RM10,690
RM11,190
RM11,690
26/11/2020 - 07/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Ekonomi -Tiada-
RM7,790
RM8,290
RM8,790
26/11/2020 - 07/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Perniagaan -Tiada-
RM8,790
RM9,290
RM9,790
26/11/2020 - 07/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Pertama -Tiada-
RM9,790
RM10,290
RM10,790
26/11/2020 - 07/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Ekonomi
RM7,990
RM8,490
RM8,990
RM9,490
26/11/2020 - 07/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Perniagaan
RM8,990
RM9,490
RM9,990
RM10,490
26/11/2020 - 07/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Pertama
RM9,990
RM10,490
RM10,990
RM11,490
26/11/2020 - 07/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Ekonomi
RM8,190
RM8,690
RM9,190
RM9,690
26/11/2020 - 07/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Perniagaan
RM9,190
RM9,690
RM10,190
RM10,690
26/11/2020 - 07/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Pertama
RM10,190
RM10,690
RM11,190
RM11,690
28/11/2020 - 09/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Ekonomi -Tiada-
RM7,790
RM8,290
RM8,790
28/11/2020 - 09/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Perniagaan -Tiada-
RM8,790
RM9,290
RM9,790
28/11/2020 - 09/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Pertama -Tiada-
RM9,790
RM10,290
RM10,790
28/11/2020 - 09/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Ekonomi
RM7,990
RM8,490
RM8,990
RM9,490
28/11/2020 - 09/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Perniagaan
RM8,990
RM9,490
RM9,990
RM10,490
28/11/2020 - 09/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Pertama
RM9,990
RM10,490
RM10,990
RM11,490
28/11/2020 - 09/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Ekonomi
RM8,190
RM8,690
RM9,190
RM9,690
28/11/2020 - 09/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Perniagaan
RM9,190
RM9,690
RM10,190
RM10,690
28/11/2020 - 09/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Pertama
RM10,190
RM10,960
RM11,190
RM11,690
  Tarikh Penerbangan Bil. Hari Sektor Penerbangan Testt

Hotel Makkah

Testt
Testt

Hotel Madinah

Testt  
Jenis tempat duduk Bilik ber 5 Bilik Ber 4 Bilik Ber 3 Bilik Ber 2
01/12/2020 - 12/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Ekonomi -Tiada-
RM7,790
RM8,290
RM8,790
01/12/2020 - 12/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Perniagaan -Tiada-
RM8,790
RM9,290
RM9,790
01/12/2020 - 12/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Pertama -Tiada- -Tiada- -Tiada- -Tiada-
01/12/2020 - 12/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Ekonomi
RM7,990
RM8,490
RM8,990
RM9,490
01/12/2020 - 12/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Perniagaan
RM8,990
RM9,490
RM9,990
RM10,490
01/12/2020 - 12/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Pertama
RM9,990
RM10,490
RM10,990
RM11,490
01/12/2020 - 12/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Ekonomi
RM8,190
RM8,690
RM9,190
RM9,690
01/12/2020 - 12/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Perniagaan
RM9,190
RM9,690
RM10,190
RM10,690
01/12/2020 - 12/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Pertama
RM10,190
RM10,690
RM11,190
RM11,690
03/12/2020 - 14/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Ekonomi -Tiada-
RM7,790
RM8,290
RM8,790
03/12/2020 - 14/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Perniagaan -Tiada-
RM8,790
RM9,290
RM9,790
03/12/2020 - 14/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Pertama -Tiada-
RM9,790
RM9,290
RM10,790
03/12/2020 - 14/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Ekonomi
RM7,990
RM8,490
RM8,990
RM9,490
03/12/2020 - 14/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Perniagaan
RM8,990
RM9,490
RM9,990
RM10,490
03/12/2020 - 14/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Pertama
RM9,990
RM10,490
RM10,990
RM11,490
03/12/2020 - 14/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Ekonomi
RM8,190
RM8,690
RM9,190
RM9,690
03/12/2020 - 14/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Perniagaan
RM9,190
RM9,690
RM10,190
RM10,690
03/12/2020 - 14/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Pertama
RM10,190
RM10,690
RM11,190
RM11,690
03/12/2020 - 14/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Ekonomi -Tiada-
RM7,790
RM8,290
RM8,790
03/12/2020 - 14/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Perniagaan -Tiada-
RM8,790
RM9,290
RM9,790
03/12/2020 - 14/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Pertama -Tiada- -Tiada- -Tiada- -Tiada-
03/12/2020 - 14/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Ekonomi
RM7,990
RM8,490
RM8,990
RM9,490
03/12/2020 - 14/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Perniagaan
RM8,990
RM9,490
RM9,990
RM10,490
03/12/2020 - 14/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Pertama
RM9,990
RM10,490
RM10,990
RM11,490
03/12/2020 - 14/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Ekonomi
RM8,190
RM8,690
RM9,190
RM9,690
03/12/2020 - 14/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Perniagaan
RM9,190
RM9,690
RM10,190
RM10,690
03/12/2020 - 14/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Pertama
RM10,190
RM10,690
RM11,190
RM11,690
05/12/2020 - 16/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Ekonomi -Tiada-
RM7,790
RM8,290
RM8,790
05/12/2020 - 16/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Perniagaan -Tiada-
RM8,790
RM9,290
RM9,790
05/12/2020 - 16/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Pertama -Tiada-
RM9,790
RM10,290
RM10,790
05/12/2020 - 16/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Ekonomi
RM7,990
RM8,490
RM8,990
RM9,490
05/12/2020 - 16/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Perniagaan
RM8,990
RM9,490
RM9,990
RM10,490
05/12/2020 - 16/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Pertama
RM9,990
RM10,490
RM10,990
RM11,490
05/12/2020 - 16/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Ekonomi
RM8,190
RM8,690
RM9,190
RM9,690
05/12/2020 - 16/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Perniagaan
RM9,190
RM9,690
RM10,190
RM10,690
05/12/2020 - 16/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Pertama
RM10,190
RM10,960
RM11,190
RM11,690
06/12/2020 - 17/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Ekonomi -Tiada-
RM7,790
RM8,290
RM8,790
06/12/2020 - 17/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Perniagaan -Tiada-
RM8,790
RM9,290
RM9,790
06/12/2020 - 17/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Pertama -Tiada-
RM9,790
RM10,290
RM10,790
06/12/2020 - 17/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Ekonomi
RM7,990
RM8,490
RM8,990
RM9,490
06/12/2020 - 17/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Perniagaan
RM8,990
RM9,490
RM9,990
RM10,490
06/12/2020 - 17/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Pertama
RM9,990
RM10,490
RM10,990
RM11,490
06/12/2020 - 17/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Ekonomi
RM8,190
RM8,690
RM9,190
RM9,690
06/12/2020 - 17/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Perniagaan
RM9,190
RM9,690
RM10,190
RM10,690
06/12/2020 - 17/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Pertama
RM10,190
RM10,690
RM11,190
RM11,690
08/12/2020 - 19/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Ekonomi -Tiada-
RM7,790
RM8,290
RM8,790
08/12/2020 - 19/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Perniagaan -Tiada-
RM8,790
RM9,290
RM9,790
08/12/2020 - 19/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Pertama -Tiada-
RM9,790
RM10,290
RM10,790
08/12/2020 - 19/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Ekonomi
RM7,990
RM8,490
RM8,990
RM9,490
08/12/2020 - 19/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Perniagaan
RM8,990
RM9,490
RM9,990
RM10,490
08/12/2020 - 19/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Pertama
RM9,990
RM10,490
RM10,990
RM11,490
08/12/2020 - 19/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Ekonomi
RM8,190
RM8,690
RM9,190
RM9,690
08/12/2020 - 19/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Perniagaan
RM9,190
RM9,690
RM10,190
RM10,690
08/12/2020 - 19/12/2020 12H/ 10M (KUL/MED - JED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Pertama
RM10,190
RM10,690
RM11,190
RM11,690
08/12/2020 - 19/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED- MED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha Ekonomi -Tiada-
RM7,790
RM8,290
RM8,790
08/12/2020 - 19/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED- MED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha Perniagaan -Tiada-
RM8,790
RM9,290
RM9,790
08/12/2020 - 19/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED- MED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha Pertama -Tiada- -Tiada- -Tiada- -Tiada-
08/12/2020 - 19/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED- MED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Ekonomi
RM7,990
RM8,490
RM8,990
RM9,490
08/12/2020 - 19/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED- MED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Perniagaan
RM8,990
RM9,490
RM9,990
RM10,490
08/12/2020 - 19/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED- MED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Pertama
RM9,990
RM10,490
RM10,990
RM11,490
08/12/2020 - 19/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED- MED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Ekonomi
RM8,190
RM8,690
RM9,190
RM9,690
08/12/2020 - 19/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED- MED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Perniagaan
RM9,190
RM9,690
RM10,190
RM10,690
08/12/2020 - 19/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED- MED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Pertama
RM9,190
RM9,690
RM11,190
RM11,690
11/12/2020 - 22/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED- MED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawadah Al Waha Ekonomi -Tiada-
RM7,790
RM8,290
RM8,790
11/12/2020 - 22/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED- MED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawadah Al Waha Perniagaan -Tiada-
RM8,790
RM9,290
RM9,790
11/12/2020 - 22/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED- MED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawadah Al Waha Pertama -Tiada- -Tiada- -Tiada- -Tiada-
11/12/2020 - 22/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED- MED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Ekonomi
RM7,990
RM8,490
RM8,990
RM9,490
11/12/2020 - 22/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED- MED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Perniagaan
RM8,990
RM9,490
RM9,990
RM10,490
11/12/2020 - 22/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED- MED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Pertama
RM9,990
RM10,490
RM10,990
RM11,490
11/12/2020 - 22/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED- MED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Ekonomi
RM8,190
RM8,690
RM9,190
RM9,690
11/12/2020 - 22/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED- MED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Perniagaan
RM9,190
RM9,690
RM10,190
RM10,690
11/12/2020 - 22/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED- MED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Pertama
RM10,190
RM10,690
RM11,190
RM11,690
13/12/2020 - 24/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Ekonomi -Tiada-
RM7,790
RM8,290
RM8,790
13/12/2020 - 24/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Perniagaan -Tiada-
RM8,790
RM9,290
RM9,790
13/12/2020 - 24/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al Waha @ Setaraf Pertama -Tiada- -Tiada- -Tiada- -Tiada-
13/12/2020 - 24/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Ekonomi
RM7,990
RM8,490
RM8,990
RM9,490
13/12/2020 - 24/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Perniagaan
RM8,990
RM9,490
RM9,990
RM10,490
13/12/2020 - 24/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Pertama
RM9,990
RM10,490
RM10,990
RM11,490
13/12/2020 - 24/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Ekonomi
RM8,190
RM8,690
RM9,190
RM9,690
13/12/2020 - 24/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Perniagaan
RM9,190
RM9,690
RM10,190
RM10,690
13/12/2020 - 24/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Pertama
RM10,190
RM10,690
RM11,190
RM11,690
15/12/2020 - 26/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al waha Ekonomi -Tiada- -Tiada- -Tiada-
RM8,790
15/12/2020 - 26/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al waha Perniagaan -Tiada-
RM8,790
RM9,290
RM9,790
15/12/2020 - 26/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Hilton Convention @ Setaraf Mawaddah Al waha Pertama -Tiada-
RM9,790
RM10,290
RM10,790
15/12/2020 - 26/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Ekonomi
RM7,990
RM8,490
RM8,990
RM9,490
15/12/2020 - 26/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Perniagaan
RM8,990
RM9,490
RM9,990
RM10,490
15/12/2020 - 26/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Makkah Hotel & Towers @ Setaraf Elaf Majeedi Pertama
RM9,990
RM10,490
RM10,990
RM11,490
15/12/2020 - 26/12/2020 12H/ 10M (KUL/JED - MED/KUL) Pakej Safwah Royal Orchid @ Setaraf Elaf Majeedi Ekonomi
RM8,190